Odbiór chodnika przy ul. Podborek

24 grudnia 2020 |
Paulina Wiśniewska
Powiększ zdjęcie

W dniu 21 grudnia br. dokonano odbioru robót budowlanych wykonanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim w ramach przebudowy części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim.

Zadanie obejmowało ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego oraz podsypki cementowo-piaskowej, a następnie wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej szarej na długości 450,0m i szer. 2,0m wraz z wykonaniem zjazdów w ilości 11szt. z kostki betonowej koloru czerwonego.

Inwestycja została sfinansowana w całości ze środków z budżetu Gminy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF