Budżet na rok 2021 przyjęty

31 grudnia 2020 |
Donata Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

29 grudnia 2020 roku podczas XXV Sesji Rady Miejskiej Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021. Jednogłośnie przyjęto także uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035.

Budżet na 2021 rok tworzony był w warunkach dużej niepewności związanej z pandemią Covid-19. Pomimo trudnej sytuacji przygotowano prorozwojowy plan finansowy. Przedłożony przez Burmistrza Miasta projekt budżetu został przeanalizowany przez wszystkie komisje Rady Miejskiej. W trakcie posiedzeń komisji Radni mieli możliwość zadawania szczegółowych pytań, a Pani Skarbnik udzielała wyczerpujących odpowiedzi. Oszacowano dochody oraz ustalono stan wydatków. Dochody ogółem na 2021 rok zaplanowano w wysokości 55 476.728,18 zł.; wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 70 032.254,70 zł. Zaplanowano 36 inwestycji, z czego 16 inwestycji to inwestycje kontynuowane na łączną kwotę 13 527.137,70 zł.; i 20 inwestycji nowo wprowadzonych na łączną kwotę 2 470.600,00 zł.

Stabilny budżet na trudny czas w sytuacji nadal wysokich wartości zakażeń Covid-19 oraz wprowadzanych kolejnych obostrzeń i ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej będzie musiał być aktualizowany. Będzie wymagał zarówno od Burmistrza Miasta jak i Radnych dużej elastyczności w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji w trakcie roku 2021.

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwały:

 • Uchwała Nr XXV/202/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035.
 • Uchwała Nr XXV/203/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 • Uchwała Nr XXV/204/20 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Programu „Kowalewska Karta Seniora".
 • Uchwała Nr XXV/205/20 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie.
 • Uchwała Nr XXV/206/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kowalewo Pomorskie.
 • Uchwała Nr XXV/207/20 w sprawie przekazania do rozpatrzenia wniosku z dnia 05.11.2020 r.; Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
 • Uchwała Nr XXV/208/20 w sprawie przekazania do rozpatrzenia wniosku z dnia 18.11.2020 r.; Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
 • Uchwała Nr XXV/209/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2035.
 • Uchwała Nr XXV/210/20 w sprawie budżetu na 2021 rok.

Zachęcamy do oglądania obrad Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl. Po zakończeniu sesji przeprowadzana jest transkrypcja audio na tekst i w razie konieczności anonimizacja, po czym cały zapis audio-video przebiegu obrad dostępny jest pod powyższym adresem internetowym. Wersje nagrań z napisami dostępne są w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku konieczności udostępnienia nagrania z eSesji w wersji bez napisów można się zwrócić na adres mailowy urzędu i nagranie zostanie udostępnione zainteresowanemu bezzwłocznie.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF