Otwarcie Dziennego Domu Pobytu

5 stycznia 2021 |
Monika Piróg
Powiększ zdjęcie

W dniu 30 grudnia 2020 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu im. Siostry Moniki-Teresy Gojtowskiej. Przybyłych gości przywitał Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski. Poświęcenia obiektu i modlitwę odmówił ks. kanonik Piotr Igielski Dziekan Dekanatu Kowalewo Pomorskie.

Uroczystego odsłonięcie tablicy, złożenia kwiatów pod tablicą oraz przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Miasta Jacek Żurawski, ks. kanonik Piotr Igielski Dziekan Dekanatu Kowalewo Pomorskie,Przewielebna s. Katarzyna Pawlak Przełożona Prowincji Toruńskiej Zgromadzenie Sióstr  Świętej Elżbiety, Zyta Szymańska Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.

W czasie uroczystości nie zabrakło słów podziękowania dla wszystkich, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do powstania tego miejsca. Swoje słowa uznania i podziękowania za nadanie placówce imienia Siostry Moniki-Teresy Gojtowskiej wyraziła również Przewielebna s. Katarzyna Pawlak Przełożona Prowincji Toruńskiej Zgromadzenie Sióstr  Świętej Elżbiety.

Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie dziennej opieki dla 20 uczestników oraz ich aktywizacja poprzez poprawę samodzielności. Osoby korzystające z usług Dziennego Domu Pobytu mają zapewniony dojazd, wsparcie oraz wyżywienie podczas pobytu. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych oraz aktywizacyjno – usprawniających, wspomagających przez 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku.

Dzienny Dom Pobytu powstał w ramach projektu pn. „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu". Projekt jest zgodny z Osią Priorytetową 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, RPO WK-P na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 1.692342,78 zł oraz 188.038,09 z budżetu państwa. W ramach inwestycji przebudowano obiekt dawnej stajni i wozowni przy ulicy Plac Wolności 1 w Kowalewie Pomorskim, na cele dziennego domu pobytu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. W budynku znajduje się: kuchnia, sala spotkań, szatnia, sala komputerowa, pomieszczenie edukacyjne, węzeł sanitarny wraz z toaletą dla osób niepełnosprawnych, sala rehabilitacji, kotłownia gazowa, pomieszczenie terapii indywidualnej, sekretariat, węzeł sanitarny.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF