Program - "Wspieraj Seniora" na rok 2021

8 stycznia 2021 |
Agnieszka Szafran
Powiększ zdjęcie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że w trosce o bezpieczeństwo osób starszych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło decyzję o przedłużeniu realizacji programu "WSPIERAJ SENIORA" na I kwartał 2021r., z ewentualną możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Osoba starsza, która chciałaby skorzystać z usługi wsparcia dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod numer telefonu 22 505 11 11. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów oraz artykułów podstawowej potrzeby. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Seniorzy mogą również bezpośrednio kontaktować się telefonicznie z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w celu skorzystania z w/wym wsparcia pod numerami telefonów:

Sekretariat: 56 684 11 30, 56 47 56 543, 56 47 56 544, kom. 601 839 676
Pracownicy socjalni: 605 613 274, 785 649 393

KIEROWNIK MGOPS

Zyta Szymańska

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń na specjalnś infolinię 22 505 11 11 - koszt połączenia wg standardowych stawek operatora. Zgłoś, że podjąłeś decyzję, by dla bezpieczeństwa pozostać w domu. Powiedz - czego potrzebujesz? Wolontariusz zrobi za Ciebie zakupy, wyniesie śmieci, wyprowadzi psa na spacer. Razem pokonamy koronawirusa!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF