„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

8 stycznia 2021 |
Agnieszka Szafran
Powiększ zdjęcie

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest adresowany do:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Celem Programu jest m.in.: pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Do zadań asystenta należeć będzie m.in.: pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach np. na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i załatwianiu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu.

Źródłem finansowania Programu są środki z Funduszu Solidarnościowego, którego główną ideą jest m.in.: wsparcie osób niepełnosprawnych.

Edycja Programu obejmuje okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż został złożony wniosek na środki finansowe na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Osoby chętne do skorzystania z pomocy w ramach W/wym programu proszone są o kontakt z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim pod numerami telefonów:

Sekretariat: 56 684-11-30, 56 475-65-43, 56 475-65-44, kom. 601-839-676
Pracownik socjalny Agnieszka Szafran: 605-613-274, 785-649-393

KIEROWNIK MGOPS

Zyta Szymańska

Logotypy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF