„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

8 stycznia 2021 |
Agnieszka Szafran
Powiększ zdjęcie

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Edycja Programu obejmuje okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż został złożony wniosek na środki finansowe na realizację programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021.

Osoby chętne do skorzystania z pomocy w ramach W/wym programu proszone są o kontakt z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim pod numerami telefonów:

Sekretariat: 56 684-11-30, 56 475-65-43, 56 475-65-44, kom. 601-839-676
Pracownik socjalny Agnieszka Szafran: 605-613-274, 785-649-393

KIEROWNIK MGOPS

Zyta Szymańska

Logotypy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF