Marszałkowskie otwarte konkursy ofert ogłoszne! - zapraszamy do składania ofert

12 stycznia 2021 |
Katarzyna Szczutowska
Powiększ zdjęcie

Uprzejmie informujemy iż, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Treść poszczególnych regulaminów znajdziecie Państwo poniżej.

ngo.kujawsko-pomorskie.pl/regulaminy-konkursow,2052,l1.html

Prosimy o zwrócenie uwagi na numerację poszczególnych konkursów, gdyż w stosunku do roku ubiegłego, uległa ona zmianie.
Nowością w tym roku jest konieczność składania potwierdzenia złożenia oferty za pomocą generatora ofert w formie elektronicznej !!! Złożenie potwierdzenia w inny sposób będzie skutkowało odrzuceniem oferty ze względu na brak spełnienia przesłanek formalnych.

Po złożeniu oferty należy:

  1. wygenerować i wydrukować z generatora ofert potwierdzenia złożenia oferty,
  2. podpisać wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty przez osoby do tego uprawnione,
  3. złożyć wydrukowane i podpisane potwierdzenie złożenia oferty za pomocą generatora ofert jako załącznik do złożonej oferty, w terminie wskazanym w regulaminach konkursu (w większości do 18 stycznia 2021 r. do godz. 23:59:59)

Zapraszamy do składania ofert.

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWK-P

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF