Akcja Zima 2020/2021

15 stycznia 2021 |
Renata Siwiec
Powiększ zdjęcie

Wykaz instytucji odpowiedzialnych za przeprowadzenie „Akcji Zima 2020/2021" na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie

Miasto:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.w Kowalewie Pom. - odpowiada za odśnieżanie chodników w mieście oraz odśnieżanie dróg gminnych na terenie miasta, a także posypywanie dróg gminnych i chodników na terenie wsi - wg zlecenia przez sołtysów.

Gmina:

Odśnieżanie dróg gminnych w Sołectwach: Pluskowęsy, Kiełpiny, Napole, Piątkowo, Srebrniki, Sierakowo
Gminna Spółka Wodna, ul. Kościuszki, 87-410 Kowalewo Pom.,
tel. 661 528 060, 726 846 938

Odśnieżanie dróg gminnych w Sołectwach: Wielkie Rychnowo, Borówno, Nowy Dwór, Szychowo, Mariany, Elzanowo
Ochotnicza Straż Pożarna Wielkie Rychnowo, 87-410 Kowalewo Pom.,
tel. 56 684 21 16, 665 732 547, 609 929 040

Odśnieżanie dróg gminnych w Sołectwach: Pruska Łąka, Wielka Łąka, Lipienica, Chełmonie, Chełmoniec, Bielsk,
Zakład Usług Wodnych sp. z o.o. Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyń,
tel. (56) 683 62 96, (56) 683 77 81

Odśnieżanie dróg gminnych w Sołectwach: Mlewo, Mlewiec,
PHU OLI Aleksandra Zielińska, Wielkie Rychnowo 59A, 87-410 Kowalewo Pom.,
tel. 601 660 297, 603 960 178

Odśnieżanie dróg gminnych w Sołectwach: Zapluskowęsy, Kowalewo Pom., Frydrychowo,
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Kowalewie Pom., ul. Brodnicka 1, 87-410 Kowalewo Pom.,
tel. (56) 684 15 17, (56) 684 40 56

O kolejności odśnieżania dróg na terenie sołectwa decyduje sołtys mając na uwadze ważność drogi oraz ograniczenie do minimum zbędnych przejazdów sprzętu odśnieżającego.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF