Informacja w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]

15 stycznia 2021 |
Iwona Arciszewska
Powiększ zdjęcie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w załączeniu przekazuje informację w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 otrzymaną z Banku Żywności w Toruniu.

Ponadto tutejszy Ośrodek informuje,że pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Osoby, które chcą skorzystać z powyższej pomocy prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Ośrodka.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF