Pozytywna weryfikacja wniosku o dofinansowanie instalacji OZE dla mieszkańców

21 stycznia 2021 |
Małgorzata Dębińska
Powiększ zdjęcie

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 1/42/21 z dnia 13 stycznia 2021 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.03.01.00-IZ.00-04-383/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014-2020.

http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/konkursy_nabory/3.1_Wspieranie%20wytwarzania%20i%20dystrybucji%20energii%20pochodzacej%20ze%20zrodel%20odnawialnych_nr_383_30_04_2020/Zestawienie%20wynikow%20oceny%20formalno-merytorycznej%20w%20postaci%20listy%20z%20ocenionymi%20projektami%20w%20ramach%20konkursu.pdf

Wniosek złożony przez Gminę Kowalewo Pomorskie „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” spełnił kryteria wyboru projektów, uzyskał wymaganą liczbę punktów i kwalifikuje się do dofinansowania.

Informacje o projekcie - http://www.kowalewopomorskie.pl/p,175,oze-dla-mieszkancow

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF