Przekazanie sprzętu jednostce OSP Wielkie Rychnowo

26 stycznia 2021 |
Edyta Jasińska
Powiększ zdjęcie

W dniu 11 stycznia 2021r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie przekazał Jednostce OSP Wielkie Rychnowo nowy sprzęt ratowniczy. W przekazaniu sprzętu uczestniczył również w imieniu Posła Mariusza Kałużnego Pan Adam Galus.

Współfinansowano ze środków Funduszu  Sprawiedliwości,          którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Sprzęt został zakupiony na podstawie Umowy nr DFS-III.7211.661.2020 z dnia 30.11.2020 r. ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektu "Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wielkie Rychnowo".

Ostateczny koszt realizacji zadania wyniósł 20372,00 zł w tym: dotacja 19983,00 zł, wkład gminy 389,00 zł .

Zakupiono: 1 szt. zestawu opatrunków do PSP R1,1 szt. zestawu podpór ratowniczych PT-1200 Z, 1 szt. zestawu elektrod do defibrylatora, 1 szt. zestawu zabezpieczeń poduszek powietrznych kierowcy Airbag , 1 szt. podnośnika Hi-Lift First Responder 48", 1 szt. piły do szyb, 1 szt. pilarki ratowniczej MS 462 C-MR, 1 szt. Kamizelki KED, 1 szt. zestawu łańcuchów LUKAS KSV11, 1 szt. noszy płachtowych medycznych.

Pozyskanie nowego sprzętu przyczyni się do bardziej profesjonalnego zabezpieczenia mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie przed zagrożeniami, jakie niesie codzienne życie.

Zakupiony sprzęt zmniejszy czas do skutecznego udzielenia pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia oraz zwiększy możliwość niesienia profesjonalnej pomocy pokrzywdzonym w wyniku wypadków drogowych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF