XXVI Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

2 lutego 2021 |
Marta Chądzyńska
Powiększ zdjęcie

Mimo niedogodności związanych z pandemią przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa XXVI Sesja w dniu 28 stycznia bieżącego roku odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. Radni między innymi przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2020 rok, przyjęli plany pracy Komisji na 2021 rok oraz plan pracy Rady.

Rada dokonała również zmian w budżecie.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały [link do uchwał na BIP]:

1) Uchwała Nr XXVI/211/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
2) Uchwała Nr XXVI/212/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2035.
3) Uchwała Nr XXVI/213/21 w sprawie przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021.
4) Uchwała Nr XXVI/214/21 w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim zlokalizowanych  w Wielkiej Łące i Pluskowęsach.
5) Uchwała Nr XXVI/215/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
6) Uchwała Nr XXVI/216/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 45/2 położonej w obrębie  ewidencyjnym Szewa, gm. Kowalewo Pomorskie.
7) Uchwała Nr XXVI/217/21 w sprawie udzielenia bonifikat w cenie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia umownych stawek oprocentowania.
8) Uchwała Nr XXVI/218/21 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd.
9) Uchwała Nr XXVI/219/21 w sprawie przyjęcia  sprawozdania  z działalności  Komisji  Rady  Miejskiej.
10) Uchwała Nr XXVI/220/21 w sprawie przyjęcia  planów  pracy stałych  komisji Rady  Miejskiej  na rok 2021.
11) Uchwała Nr XXVI/221/21 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim  na 2021 rok.
12) Uchwała Nr XXVI/222/21 w sprawie uznania petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku za bezzasadną.

Zachęcamy do oglądania obrad Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl.

 Zdjęcie z sesji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF