Przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów!

12 lutego 2021 |
Agnieszka Kozłowska
Powiększ zdjęcie

W związku z występującymi i nadal prognozowanymi opadami śniegu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.

Przypominamy właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych (szczególnie obiektów wielkopowierzchniowych: centra handlowe, basen, hale sportowe, itp.) o obowiązku usuwania zalegającego śniegu z dachów budynków, który może spowodować przeciążenie konstrukcji, a przez to doprowadzić do katastrofy.

Śnieg na dachu to zimą zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Jest niestety często groźnym obciążeniem dla konstrukcji nośnej dachu. Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu około 900 kg. Należy pamiętać, że mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachach może stać się przyczyną tragedii, zwłaszcza, gdy pozostaje nieusunięty z płaskich dachów i dachów w dużych centrach handlowych. Właściciele i zarządcy obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 mkw. oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m kw. budynków mają obowiązek przeprowadzenia dwa razy w ciągu roku kontroli stanu technicznego swoich obiektów. Czy jest to przestrzegane, sprawdzają inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Właściciele, zarządcy i administratorzy budynków są zobowiązani ustawowo przez prawo budowlane do usuwania z dachów śniegu i lodu. W okresie odwilży, nawet kilkucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka i często zamienia się w lód. Jest to bardzo niebezpieczne dla konstrukcji dachów płaskich.

Za właścicieli są uważane nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale też współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.

Apelujemy o wywiązywanie się właścicieli i zarządców obiektów z obowiązków wynikających z ustawy.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF