Informacja dot. pomocy żywnościowej

22 lutego 2021 |
Iwona Arciszewska
Powiększ zdjęcie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim realizujeProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020.

Informujemy,że pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Osoby, które chcą skorzystać z powyższej pomocy prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerami telefonów:

Sekretariat: 56 684 11 30, 56 47 56 543, 56 47 56 544, kom. 601 839 676
Pracownicy socjalni: 605 613 274, 785 649 393.

KIEROWNIK MGOPS
Zyta Szymańska

 

Kowalewo Pomorskie, 2021.02.18

 

 

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF