Opłata roczna za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

5 marca 2021 |
Brygida Sławińska-Śliwa
Powiększ zdjęcie

Przypominamy, osobom zobowiązanym, do wniesienia opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, że za rok 2021 opłatę należy wnieść w terminie do dnia 31 marca br

na konto: 64 9496 0008 0000 1720 2000 0041.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej uiszczenia w kwocie pozostałej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu jej spłaty.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/36/19 Rady Miejskiejw Kowalewie Pomorskim z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Kowalewo Pomorskie zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

1) 99% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 85 % - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 75% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 65 % - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 55 % - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 45 % - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

7) 35 % - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w siódmym roku po przekształceniu.

8) 25 % - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w ósmym roku po przekształceniu.

9) 15 % - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w dziewiątym roku po przekształceniu.

Druki do pobrania:

1. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

2. Załącznik nr 1 do zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

3. Załącznik nr 2 INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 (zamieszczono: 2021-02-22)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF