Budżet na 2018 rok uchwalony jednogłośnie

29 grudnia 2017 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

Na ostatniej w 2017r. sesji w dniu 28 grudnia br. radni rady miejskiej w Kowalewie Pomorskim uchwalili jednogłośnie budżet gminy na nadchodzący rok. Wcześniej zapoznali się z projektem budżetu przedłożonym przez Burmistrza Miasta oraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Budżet na 2018r. jest bardzo odważny, ale przemyślany co gwarantuje jego realizację. Dochody zaplanowano w wys. ok 52,5mln.zł. zaś wydatki na poziomie ok. 65mln.zł. Deficyt pokryją kredyty zaciągnięte tylko w wypadku otrzymania dodatkowych środków na inwestycje. Ponad 20mln.zł przeznaczone będzie na 65 inwestycji. Wśród nich najważniejsze to te dotyczące drogownictwa. Mijający już rok był rekordowy pod względem zmodernizowanego kilometrażu dróg. Nadchodzący zapowiada się równie imponująco. Inwestycje drogowe planowane to modernizacje kolejnych dróg zgodnie z uchwałą rady z 2016r. oraz kolejne odcinki chodników. Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz przepompowni, modernizacja obiektów samorządowych.- podkreślał w swoim przemówieniu burmistrz Andrzej Grabowski. – Planujemy pozyskać środki na te zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i programu ZIT oraz za pośrednictwem LGD DD. Zwracam się do wszystkich z prośbą o współpracę, bo tylko tak uda się nam zrealizować te przedsięwzięcia. Wspierania i doradzania, a nie krytykowania na anonimowych forach.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Tomasz Matusewicz podkreślał, że nie boimy się wyzwań i nie planujemy zahamowania inwestycji. Pomimo trudnej sytuacji w oświacie, która zaowocowała nieplanowanymi wydatkami będziemy realizować zaplanowane zadania. Plany mogą być zrealizowane tylko dzięki współpracy wszystkich stron.   

W imieniu radnych głos w dyskusji zabrał radny Jerzy Koralewski. Słowami uznania nagrodził burmistrza i pracowników urzędu, którzy nie korzystają z firm zewnętrznych tylko sami pozyskują dodatkowe środki. Podkreślał konieczność współpracy radnych, sołtysów i mieszkańców w celu zrównoważonego rozwój gminy i jej mieszkańców.                                           

Sprawozdanie z działania Starostwa Powiatowego złożył wicestarosta Franciszek Gutowski i radny powiatowy Tomasz Zwoliński. Panowie podkreślali  bardzo dobrą współpracę pomiędzy samorządem gminy Kowalewo Pomorskie, a samorządem powiatu. Zaowocowała ona tylko w tym roku budową trzech chodników.  

Na początku sesji radni uczcili chwilą ciszy pamięć śp. Jarosława Lewandowskiego, radnego rady miejskiej, którego pogrzeb miał miejsce 4 grudnia br.

Na zakończenie spotkania Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski złożyli uczestnikom symboliczną lampką szampana noworoczne życzenia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF