E-Dowód – najważniejsze informacje

17 marca 2021 |
Agnieszka Kozłowska
Powiększ zdjęcie

1. E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Każdy dowód osobisty wydawany od 4 marca 2019 r. jest e-dowodem i zawiera warstwę elektroniczną.

2. E-dowód ma numer CAN, który służy do połączenia z warstwą elektroniczną dowodu.

3. Warstwa elektroniczna może zawierać 3 certyfikaty:

  • Certyfikat obecności – jest w każdym dowodzie i jest aktywny. Nie wymaga kodu PIN. Służy do potwierdzenia swojej obecności w wybranych placówkach i urzędach. W przyszłości będzie można za jego pomocą potwierdzić obecność na przykład w placówkach służby zdrowia.
  • Certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania – jest w dowodzie osoby, która ma pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych w związku z czym jest zamieszczany również w dowodzie małoletnich, którzy ukończyli 13 rok życia. Wymaga aktywacji poprzez ustawienie 4-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak profil zaufany. Służy do logowania się na platformach usługowych – na przykład obywatel.gov.pl. Pozwala też na skorzystanie z e-usług – na przykład na podpisanie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego.
  • Certyfikat podpisu osobistego – jest dostępny na wniosek. W imieniu osób niepełnoletnich taki wniosek składa rodzic. Certyfikat podpisu osobistego wymaga aktywacji poprzez ustawienie 6-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny). Służy do elektronicznego podpisywania umów i pism. Obie strony – nadawca i odbiorca – muszą się zgodzić na podpisanie dokumentu za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

4. Aby móc korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu (np. logowanie się do serwisu obywatel.gov.pl) należy posiadać: czytnik do e-dowodu oraz zainstalować oprogramowanie do obsługi e-dowodu (E-dowód menadżer i E-dowód podpis elektroniczny) lub smartfon z anteną NFC oraz zainstalować aplikację eDO App.

5. Kody PIN można ustawić w dowolnym urzędzie miasta lub gminy przy odbiorze dokumentu lub w dowolnym czasie po odbiorze. Zmienić kod PIN można samemu w domu. Można to zrobić również w urzędzie.

6. Kod PUK służy do odblokowania kodów PIN. Nie ma możliwości otrzymania drugiego kodu PUK. Można natomiast odblokować kody PIN bez kodu PUK w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.

7. Kod PUK zabiera się do domu. Można go również zostawić w urzędzie i odebrać, gdy będzie potrzebny.

8. Dowód osobisty z warstwą elektroniczną pozwala w jednoznaczny sposób potwierdzić tożsamość osoby, uwierzytelnić w e-usługach administracji publicznej oraz podpisywać dokumenty elektroniczne. Profil osobisty zapewniający identyfikację i uwierzytelnianie w systemach teleinformatycznych oraz podpis osobisty służący do podpisywania elektronicznych oświadczeń woli usprawni proces w organach administracji publicznej, poprawi obsługę obywatela oraz podniesie jej bezpieczeństwo.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF