Budowa i przebudowa dróg gminnych w 2021 roku

24 marca 2021 |
Paulina Wiśniewska
Powiększ zdjęcie

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 8 marca br. została podpisana umowa z Zakładem Drogowo Budowlanym sp. z o.o. spółka komandytowa z Rogowa na „Budowę i przebudowę dróg gminnych (Srebrniki-Mariany, Mlewo-Mlewiec, Piątkowo) na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie" na łączną kwotę 3.104.704,49 zł brutto.

W ramach inwestycji zrealizowane zostaną trzy zadania, tj.:

  1. Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,003 do 1+828,
  2. Przebudowa drogi gminnej relacji Mlewo - Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 2+128,72 oraz w km od 0+000 do 0+326,35,
  3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+250,67.

W ramach robót na ww. drogach gminnych planowane jest korytowanie i profilowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego oraz warstwy nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową skrzyżowań, a także wykonanie poboczy i rowów chłonno-odparowujących oraz wprowadzenie oznakowania w ramach stałej organizacji ruchu.Termin wykonania inwestycji został ustalony do 31 października br.

Ponadto, drogi gminne Srebrniki-Mariany i Mlewo-Mlewiec zostały zakwalifikowane do dofinansowana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF