Budowa chodnika z Bielska do Chełmonia

24 marca 2021 |
Mirosław Wasilewski
Powiększ zdjęcie

Zawiadamiamy, że w dniu 9 marca 2021 r., zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarta została pomiędzy Gminą Kowalewo Pomorskie a firmą STRABAG Spółka z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, umowa na budowęchodnika w pasie drogi powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia oraz w kierunku Lipienicy.

Wartość kontraktu  -  1.584.667,33 zł.

W dniu 18 marca 2021 r. Gmina Kowalewo Pomorskie przy udziale dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu przekazała plac budowy.

Planowany termin rozpoczęcia robót - druga połowa kwietnia 2021 r.

Termin realizacji - 30 wrzesień 2021 r.

Na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 7 listopada 2018 r. inwestycja realizowana jest  wspólnie z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim w pasie drogi powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia oraz w kierunku Lipienicy do cmentarza parafialnego. Szczegóły przebiegu chodnika o nawierzchni bitumicznej przedstawione zostały na spotkaniu z mieszkańcami/właścicielami gruntów przyległych z sołectwa Bielsk i Chełmonie w dniu 18.09.2020 r. Spotkanie miało na celu wskazanie poszczególnym właścicielom nieruchomości przebieg chodnika oraz ewentualne kolizje z istniejącymi ogrodzeniami, drzewostanem oraz uprawami.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF