Informacja dotycząca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

25 marca 2021 |
Anna Szewczyk
Powiększ zdjęcie

Drodzy Mieszkańcy!

Wielkimi krokami zbliżamy się do bardzo ważnego wydarzenia jakim jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. NSP jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 r.do 30 czerwca 2021 r.

Poniżej zamieszczam kilka istotnych informacji.

Jak można się spisać?

Obowiązkową formą jest samospis internetowy.

Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego.

Formularz do samospisu zaprojektowany został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie. Tym samym nie należy utożsamiać liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie pytań z liczbą wszystkich pytań, na które dana osoba będzie udzielała odpowiedzi, ponieważ będzie to wynikało z indywidualnej sytuacji respondenta (np. wieku, jego historii migracyjnej, statusu na rynku pracy, bycia osobą z niepełnosprawnościami itp.). Jeżeli okres przebywania za granicą respondenta jest krótszy niż rok, wówczas wypełnia on kwestionariusz emigranta krótkookresowego, jeżeli wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego. W przypadku emigranta, o którym informacji udziela respondent dokonujący samospisu, mieszkający w Polsce, każde pytanie kwestionariusza osobowego zawiera dodatkową odpowiedź „nie mam żadnej wiedzy na ten temat”. W związku z powyższym w formularzu elektronicznym nie ma numeracji pytań.

Formularz elektroniczny wsparty jest słownikami: adresów, krajów obywatelstwa, krajów urodzenia, zamieszkania oraz przebywania, narodowości, języków, wyznań, rodzajów paliwa i źródeł energii, rodzaju obiektów zbiorowego zakwaterowania, zawodów oraz rodzajów działalności (PKD). Zawiera również dodatkowe wyjaśnienia i definicje pojęć.

Czy muszę się spisać?

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy!

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Wyniki spisu pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno-ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

Gminne Biuro Spisowe w Kowalewie Pomorskim informuje, że od 1 kwietnia 2021 zostanie udostępnione stanowisko do samospisu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13 na I piętrze. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny tel. 56 475 65 10.

Przykładowa lista pytań znajduje się na stronie https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!

Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
A. Szewczyk

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF