Rządowy program „Rodzina 500+”

30 marca 2021 |
Kamila Gajewska
Powiększ zdjęcie

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego realizowanego w ramach rządowego programu „Rodzina 500plus” na okres od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim przypomina, iż od 01 lutego 2021 r. ruszył nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 01 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego w Gminie Kowalewo Pomorskie można składać:

  • od 1 lutego 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia, systemu udostępnionego przez platformę ZUS, banków oraz  spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych.

  • od 1 kwietnia 2021 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, biuro Nr 1 – biuro Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

    tel. 56 684 11 30 / 603 536 200

Druki można pobierać w siedzibie tut. Ośrodka od 22 marca 2021 r.

W związku z trudną sytuacją spowodowaną wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce oraz rosnącą liczbą osób zakażonych wirusem Covid-19 zwracamy się z prośbą o składanie wniosków w formie elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, iż osoby składające w tut. Ośrodku wnioski w formie papierowej przyjmowane będą pojedynczo z zachowaniem szczególnych środków ostrożności tj. obowiązkowo, prawidłowo nałożona maseczka na twarzy oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku.

We wniosku należy uwzględnić wszystkie dzieci w rodzinie uprawnione do pobierania świadczenia wychowawczego (tj. dzieci do 18 roku życia).

W przypadku rodzin, w których jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii) obowiązkowo należy wypełnić ankietę umożliwiającą ustalenie występowania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Druk ankiety dostępny TUTAJ.

Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosku, co znacznie skróci czas oczekiwania na jego rozpatrzenie. 

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF