XXVIII sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

31 marca 2021 |
Donata Pilarska-Mądry
Powiększ zdjęcie

Dnia 25 marca bieżącego roku odbyła się kolejna XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w której wzięło udział 15 Radnych. Ponadto w Sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Pan Jacek Żurawski, Skarbnik Gminy Pani Magdalena Górna, Radca Prawny Pan Dariusz Chyła.

Ze względu na nadal trwający stan epidemii i z uwagi na ponownie rosnącą liczbę osób zakażonych wirusem COVID-19 Sesja Rady Miejskiej odbyła się bez udziału Sołtysów i gości zaproszonych. Po realizacji punktów dotyczących spraw regulaminowych oraz interpelacji, zapytań i wniosków radnych, Rada przystąpiła do części roboczej, podczas której podjęła dziewięć uchwał tj.:

 1. Uchwałę Nr XXVIII/230/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2035.
 2. Uchwałę Nr  XXVIII/231/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 3. Uchwałę Nr XXVIII/232/21 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020.
 4. Uchwałę Nr XXVIII/233/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2023.
 5. Uchwałę Nr XXVIII/234/21 w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Kowalewo Pomorskie, a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia.
 6. Uchwałę Nr XXVIII/235/21 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.
 7. Uchwałę Nr XXVIII/236/21  w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach.
 8. Uchwałę Nr XXVIII/237/21  w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.
 9. Uchwałę Nr XXVIII/238/21 w sprawie    uznania petycji z dnia 22 lutego 2021 roku za bezzasadną.

Zachęcamy do oglądania obrad Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl. Po zakończeniu sesji przeprowadzana jest transkrypcja audio na tekst i w razie konieczności anonimizacja, po czym cały zapis audio-video przebiegu obrad dostępny jest pod powyższym adresem internetowym. Wersje nagrań z napisami dostępne są w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku konieczności udostępnienia nagrania z eSesji w wersji bez napisów można się zwrócić na adres mailowy urzędu i nagranie zostanie udostępnione zainteresowanemu bezzwłocznie.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF