Nabór uczestników do „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”

31 maja 2021 |
Katarzyna Szczutowska
Powiększ zdjęcie

Jesteś seniorem? Weź udział w „Programie zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim" realizowanym przez Gminę Kowalewo Pomorskie

Gmina Kowalewo Pomorskie po raz kolejny przystąpiła do Programu opracowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim”.

Upadki i ich konsekwencje to jedna z najczęstszych przyczyn hospitalizacji starszych osób i potencjalne zagrożenie życia – wynika z badań Narodowego Instytutu Geriatrii, Rehabilitacji i Reumatologii.

TRWA NABÓR DO PROGRAMU. Osoby, które ukończyły 60 r.ż. i zamieszkują na terenie gminy Kowalewo Pomorskie będą mogły uczestniczyć w:

 • zajęciach podnoszących sprawność fizyczną prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera,
 • zajęciach promujących aktywność fizyczną,
 • ponadto gwarantujemy opiekę medyczną.

Cele szczegółowe programu:

 • poprawa sprawności fizycznej oraz wykształcenie nawyków systematycznych ćwiczeń fizycznych wśród uczestników Programu,
 • zwiększenie wiedzy uczestników Programu dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na zdrowie,
 • zwiększenie liczby trenerów przygotowanych do pracy z osobami powyżej 60 r. ż.

Zajęcia będą odbywały się 3 razy w tygodniu na sali w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim lub basenie w miesiącach: wrzesień, październik, listopad 2021 r.

Zapraszamy wszystkich seniorów do zgłaszania się poprzez wypełnienie deklaracji i dostarczenie:

 • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie,
 • e-mailem na adres: urzad@kowalewopomorskie.pl ,
 • lub osobiście w tut. Urzędzie

w terminie do dnia 18.06.2021 r.

Informacje pod nr tel. 56 475 65 11.

Liczba miejsc ograniczona! (dwie grupy po 15 os.)

O zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku możliwości realizacji w/wym. zadania z powodu panującej epidemii COVID-19 realizator poinformuje osoby zakwalifikowane do Programu.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu (w załączeniu).

Program współfinansowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF