Program „Wakacyjna AktywAKCJA”

4 czerwca 2021 |
Katarzyna Szczutowska
Powiększ zdjęcie

Rusza Program „Wakacyjna AktywAKCJA" Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju −  lokalne organizacje społeczne wspierające dzieci i młodzież z całej Polski mogą wnioskować o granty finansowe.

Celem Programu jest wsparcie finansowe instytucji, które zorganizują w czasie wakacji aktywne spędzenie czasu wolnego na powietrzu dla dzieci i młodzieży z lokalnych społeczności. Liczy się pomysł oraz dostępność dla różnych grup odbiorców. Planowana pula środków do przyznania na najciekawsze pomysły to 250 000,00 zł.

Wnioski o grant mogą składać szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, kluby sportowe, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze. Działania opisane we wnioskach powinny zawierać ofertę aktywności sportowo-edukacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży na czas wakacji, czyli w okresie lipiec i sierpień 2021 r. Wysokość jednego grantu może sięgać do 5 000,00 zł brutto.

Wnioski można składać do 21 czerwca 2021 r.

Kryteria wyboru najciekawszych Projektów będą obejmowały atrakcyjność formy i programu dla uczestników, a dodatkowe punkty można zdobyć za skierowanie oferty do dzieci i młodzieży z trudniejszych środowisk i mniejszych miejscowości, a także wartość edukacyjną projektu, czyli poziom merytoryczny przekazywanych uczestnikom treści dydaktycznych.

Wnioski o przyznanie grantu można składać na stronie www.fundacjapfr.pl/wakacyjna_aktywakcja

Program „Wakacyjna AktywAKCJA”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF