Informacja dotycząca poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

18 listopada 2021 |
Barbara Wasilewska
Powiększ zdjęcie

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu mając na uwadze konieczność łagodzenia negatywnych skutków przemocy w rodzinie, sytuacji konfliktowych oraz zagrożenia przemocą pragnie poinformować mieszkańców naszej gminy o dostępności pomocy dla osób pokrzywdzonych tym zjawiskiem.

Osoby doznające przemocy lub będące w sytuacji kryzysowej mogą korzystać z Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii.

W ramach Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, specjaliści pod bezpłatnym numerem 800 154 030 codziennie od godziny 1700 do 2100 udzielają pomocy prawneji porad psychologicznych.

Porady dostępne są również za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl.

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia to nie tylko udzielanie porad telefonicznych i drogą e-mailową, ale również możliwość umówienia się na spotkanie z prawnikiem lub psychologiem w Toruniu.

W ramach Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii prowadzone są także terapie psychologiczne, mediacje rodzinne.

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życioweji psychicznej, ze względu na długotrwałe doświadczanie przemocy oraz brak możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w swoim otoczeniu lub też ze względu na skomplikowaną procedurę związaną z charakterem sprawy mogą skorzystać z zastępstwa procesowego.

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu pod numerem telefonu - 56 659 13 99 i 56 621 25 20 pracownicy Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy Wydziału Polityki Społecznej w Departamencie Spraw Społecznych udzielają porad z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Poniżej załączamy link do strony internetowej Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl

Zamieszczono 2021-06-04

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF