Projekt „EU-geniusz w świecie 3D” w szkołach podstawowych w Gminie Kowalewo Pomorskie

14 czerwca 2021 |
Monika Kozińska
Powiększ zdjęcie

Od 1 maja 2019 roku w czterech szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie, tj.: Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskie, Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach oraz Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące, jest realizowany projekt „EU-geniusz w świecie 3D”.

Cel projektu to zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów ze szkół z terenu Powiatu Toruńskiego i Gminy Kowalewo Pomorskie poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji nauczycieli i doposażenie pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego.

Projekt realizuje Powiat Toruński w partnerstwie z gminą: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Kowalewo Pomorskie i Miasto Chełmża.

Wartość całego projektu partnerskiego wynosi 4 180 595,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 3 553 505,75 zł (85% wartości projektu). Wartość projektu dla Gminy Kowalewo Pomorskie to 250 631,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 213 036,35 zł (85% wartości projektu). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne.

W ramach projektu „EU-geniusz w świecie 3D” w 2020 roku do szkół podstawowych został przekazany sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego, tj. roboty edukacyjne, drukarki 3D, komputer wraz z z oprogramowaniem oraz maty edukacyjne do walk sumo robotów o łącznej wartości 95 288,92 zł.

Ponadto, w 2020 roku nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach w zakresie:

  • obsługi i wykorzystania drukarek 3D,

  • wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji,

  • programowania robotów.

W miesiącu maju 2021 roku, decyzją dyrektorów, w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach oraz Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące została przeprowadzona procedura rekrutacyjna uczniów i odbyły się pierwsze zajęcia w ramach w/w projektu.

W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim zajęcia w ramach projektu „EU-geniusz w świecie 3D” rozpoczną się od września 2021 roku.

baner - fundusze UE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF