Projekt umowy na instalacje OZE

22 czerwca 2021 |
Małgorzata Dębińska
Powiększ zdjęcie

W nawiązaniu do spotkania, które odbyło się 17 czerwca br. z mieszkańcami, do zapoznania przedkładamy umowę w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym, które wynikają z dostawy i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, tj. instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła, realizowanej w ramach projektu pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie" objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014–2020.

Właściciele nieruchomości w celu podpisania umowy zobowiązani są do osobistego stawiennictwa w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2021 r. (piątek), w biurze nr 32 Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13, w godzinach pracy tut. Urzędu.

W przypadku gdy nieruchomość posiada kilku właścicieli na podpisanie umowy muszą przybyć wszystkie osoby wraz z dowodem osobistym.

Podpisanie umów łącznie na min. 31 instalacji umożliwi przystąpienia do procedury przetargowej wyboru wykonawcy jeszcze w lipcu 2021 r. W przepadku podpisania mniejszej ilości umów, etap wszczęcia procedury przetargowej zostanie ponownie rozważony w IV kwartale 2021 r.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Małgorzatą Dębińską, tel 56 47 56 533, malgorzata.debinska@kowalewopomorskie.pl.

Pliki do pobrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF