INICJUJ Z FIO 3.0

1 lipca 2021 |
Katarzyna Szczutowska
Powiększ zdjęcie

Ośrodek Tłok w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica realizuje projekt „Inicjuj z FIO 3.0", w ramach którego przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która potrzebuje sprzętu na start?

Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia?

Zgłoś się na spotkanie informacyjne w swojej miejscowości:

https://tlok.pl/1374/spotkania-informacyjne-inicjuj-z-fio-30?fbclid=IwAR2T8Er5E-uVzSktqLw7vL1lkxYETzi9gG8tx1XH8thIpvt5n9emVo3k9as

W ramach Inicjuj z FIO 3.0 nauczysz się:

 • jak napisać projekt,

 • jak wypełnić wniosek w generatorze,

 • jak zrealizować projekt,

 • jak rozliczyć projekt,

 • jak się sprawozdawać.

W ramach Inicjuj z FIO 3.0 dotację możesz przeznaczyć m.in:

 • na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego,

 • sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej,

 • podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji,

 • opracowanie merytorycznych planów rozwoju,

 • adaptację lokalu.

DLA KOGO:

 • dla młodych organizacji pozarządowych – działających nie dłużej niż 60 miesięcy,

 • dla grup nieformalnych – składających się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie użyteczne,

 • dla grup samopomocowych – sąsiedzkich, osiedlowych itp.

Więcej informacji na temat projektu „Inicjuj z FIO 3.0” na stronie www.tlok.pl i pod nr tel. 797 656 053 e-mail: fio3@tlok.pl

W treści maila należy podać datę i miejsce spotkania, w którym chcą Państwo uczestniczyć, imię i nazwisko oraz ewentualnie nazwę reprezentowanej organizacji pozarządowej/grupy nieformalnej lub samopomocowej.

Projekt Inicjuj z FIO 3.0 jest współfinansowany przez Narodowych Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF