Rusza nabór wniosków o nagrodę dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł”

6 lipca 2021 |
Powiększ zdjęcie

Szanowni Państwo, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza XV edycję Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego „Stalowy Anioł”.

Celem konkursu jest: promowanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz odwagi we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć; a także nagradzanie rzetelności i ofiarności w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

 1. przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej;
 2. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 3. przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających  w zakresie pomocy społecznej;
 4. laureaci wszystkich edycji nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej.

Laureaci otrzymają nagrody w formie pieniężnej lub rzeczowej oraz listu gratulacyjnego i statuetki „Stalowego Anioła”.

Laureatami mogą zostać osoby indywidualne lub zespoły, będące animatorami zmian, prezentujący ciekawe, nowe podejście do idei rozwoju społeczności lokalnych, pomocnych przy rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych.

Wnioski o przyznanie nagrody, w zamkniętych kopertach, należy składać do 30 września 2021 roku osobiście w Punkcie informacyjno-podawczym w pawilonie przed siedzibą główną Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać pocztą na adres urzędu (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń) z dopiskiem „Stalowy Anioł”.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy; telefon (056) 652 18 14, e-mail: d.piekarek@kujawsko-pomorskie.pl

W załączeniu:

 • Uchwała Nr 31/1516/18 z dnia 16 sierpnia 2018r.;
 • Regulamin;
 • Wniosek o przyznanie nagrody;  
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane dotyczą;
 • Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskiwanych w inny sposób, niż od osoby, której dane dotyczą.

Opracowanie:
Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych
lipiec 2021 rok

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF