Konkurs #SzczepimySię z Kołami Gospodyń Wiejskich

13 lipca 2021 |
Katarzyna Szczutowska
Powiększ zdjęcie

Koła Gospodyń Wiejskich włączają się w akcję promowania szczepień przeciw COVID-19 w Polsce. Te instytucje, które zorganizują imprezy profrekwencyjne, mogą zdobyć nagrody pieniężne!

KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH ZAWIERA CZTERY ELEMENTY:

 1.  Festyn #SzczepimySię z KGW

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają akcję promocyjną do powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku spełnienia wymogów ARiMR przekazuje środki na organizację wydarzenia.

Budżet maksymalnie wynosi 40 mln zł i założony jest na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” do wyczerpania puli funduszy.

Kwota dofinansowania 1 wydarzenia wynosi maksymalnie 8 tys. zł. Rozliczenie jednego wydarzenia jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o środki na kolejną akcję.

Warunki otrzymania finansowania:

 • zapewnienie możliwości szczepienia dla uczestników – min. 5h, umowa Koła Gospodyń Wiejskich z punktem szczepień. Wzór umowy przygotuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,

 • zamieszczenie informacji o wydarzeniu w mediach lokalnych i społecznościowych,

 • rozliczenie wydatków – formularz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

 • zapewnienie szczepienia 2. dawką, najlepiej w tym samym miejscu,

 • czas trwania akcji: do 30 września 2021 r.

 1.  Premia za Szczepienia KGW

Warunkiem uzyskania premii jest min. 100 osób zaszczepionych po raz pierwszy – Koło Gospodyń Wiejskich otrzyma po 15 zł za osobę w wieku 60 lat lub mniej oraz po 30 zł za osobę w wieku powyżej 60. roku życia.

Przeznaczony budżet to maksymalnie 30 mln zł i założony jest na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” do wyczerpania puli funduszy.

 1.  KGW na Medal #SzczepimySię

Ogólnopolski konkurs na najlepszych 1000 wydarzeń w Polsce wg liczby zaszczepionych.

Dane o liczbie zaszczepionych będą pozyskiwane wg numerów ID Koła Gospodyń Wiejskich organizującego wydarzenie, które zostaną umieszczane na kartach szczepień.

Sposób liczenia zaszczepionych w konkursie:

 • osoby powyżej 60. roku życia będą liczone podwójnie – warunek uczestnictwa min. 100 zaszczepionych osób.

Nagrody:

 • 100 tys. zł za 1. miejsce,

 • 50 tys. zł TOP 3,

 • 25 tys. zł dla TOP 10,

 • 10 tys. zł dla TOP 100,

 • 5 tys. zł dla TOP 500,

 • 1 tys. zł dla TOP 1000.

 1.  Najładniejsze Zdjęcie #SzczepimySię z KGW

Odbędzie się głosowanie na najlepsze zdjęcie. Warunek uczestnictwa to min. 100 zaszczepionych.

Zwycięzcy:

 • 25 tys. zł za 1. miejsce,

 • 15 tys. zł TOP 3,

 • 5 tys. zł TOP 10,

 • 1,5 tys. zł TOP 100.

PODSTAWOWE INFORMACJE O #SZCZEPIMYSIĘ Z KGW

Budżet konkursu wynosi nawet 74 mln zł, a źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19:

 • ryczałt do 40 mln zł,

 • premia do 30 mln zł,

 • konkursy 4 mln zł.

Organizatorem konkursu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrówwe współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs potrwa do końca września 2021 r. Podsumowanie nastąpi na początku października 2021r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF