Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

20 lipca 2021 |
Edyta Jasińska
Powiększ zdjęcie

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
– obowiązki dla właścicieli i zarządców budynków od 1 lipca 2021 roku
1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Właściciele i zarządcy budynków     mają  obowiązek złożenia deklaracji  do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków   o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji jest  12 miesięcy.

Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację należy  złożyć w terminie 14 dni.

Deklaracje  można złożyć w formie elektronicznej (najszybszy i najwygodniejszy sposób - wymagany Profil Zaufany) oraz w formie papierowej we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).  

Przez złożone deklaracje zostaną zinwentaryzowane wszystkie źródła ciepła i spalania paliw na terenie gminy. 

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554).

Link do strony gdzie można złożyć deklaracje https://zone.gunb.gov.pl/

 

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF