Wnioskuj o sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR (AKTUALIZACJA)

10 października 2021 |
Marcin Dębiński
Powiększ zdjęcie

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie o udział w programie. Aby wnioskować o sprzęt należy złożyć oświadczenie wraz z niezbędnymi załącznikami w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim (I piętro, biuro 3) lub elektronicznie na skrzynkę ePUAP.

Termin składania dokumentów: 29 października 2021 r.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

 1. dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę (aktualizacja od 14.10.2021r.) w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 2. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie dla rodzica lub oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (dn. 14.10.2021r. nastąpiła aktualizacja wzoru oświadczeń),

 • załącznik nr 1 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. rodzaju sprzętu,

 • w razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć go do niniejszego oświadczenia.

Ważne informacje uzupełniające na podstawie otrzymanych wyjaśnień:

 • wsparcie mogą otrzymać uczniowie od "zerówki" szkolnej do ostatniej klasy „szkoły średniej",
 • uczeń, który korzystał z komputera stacjonarnego lub laptopa w drodze użyczenia w latach 2020 i 2021 nie może skorzystać ze wsparcia w tym konkursie (nawet w przypadku oddania sprzętu, który był użyczony).

Kontakt tel.: 564756 519

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF