Zakończenie cyklu zebrań wiejskich w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2022 rok

8 października 2021 |
Katarzyna Szczutowska
Powiększ zdjęcie

W dniach od 11 sierpnia do 29 września 2021 r. we wszystkich sołectwach w Gminie Kowalewo Pomorskie odbyły się 23 zebrania wiejskie oraz zebranie Komitetu Osiedlowego Osiedle Brodnickie i Komitetu Osiedlowego Osiedle Jana Kochanowskiego.

Podczas zebrań Sołtysi przedstawili sprawozdania z wykonania tegorocznego budżetu, omówili zrealizowane zadania oraz zorganizowane wydarzenia.

Wyrazili smutek, że nie mogli zrealizować wszystkich zaplanowanych imprez z uwagi na trwającą od ponad roku pandemię COVID – 19.

Następnie zostały podzielone budżety sołeckie na 2022 rok, z których większość środków zostanie przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych, chodników i poboczy. Sołectwa zagwarantowały też środki m.in. na spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa, utrzymanie terenów zielonych, zakup materiałów i wyposażenia. W miejscowościach gdzie znajdują się świetlice również zabezpieczono kwoty na ich utrzymanie m.in. zakup oleju opałowego, przeglądy techniczne budynku.

Na wszystkich zebraniach głos zabierał p. Burmistrz, który mówił o najważniejszych dotychczasowych i planowanych inwestycjach w gminie oraz organizowanych imprezach.

Następnie był czas na rozmowy i dyskusje. Pan Burmistrz odpowiadał na liczne pytania mieszkańców. Dotyczyły one głównie inwestycji gminnych i dróg gminnych w sołectwach.

Mieszkańcy mieli możliwość złożenia wniosków, które zostaną przyjęte do realizacji.

Dziękujemy Sołtysom i mieszkańcom za miłe przyjęcie i obecność na zebraniach.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF