Podsumowanie akcji „Sprzątanie Świata - Polska 2021”

11 października 2021 |
Beata Lewandowska
Powiększ zdjęcie

W dniach 17-18 września br. mieszkańcy miasta i gminy Kowalewo Pomorskie po  raz kolejny przystąpili do akcji „Sprzątanie Świata – Polska”. Tegoroczna kampania prowadzona była pod hasłem "Myślę, więc nie śmiecę".

Każdego roku akcja „Sprzątanie Świata - Polska" ma na celu integrację społeczności lokalnych. Również w tym roku celem przedsięwzięcia było zachęcenie do współodpowiedzialności za miejsca, w których razem żyjemy i zaangażowanie w działania na rzecz poszanowania lokalnego środowiska, zwłaszcza poprzez nie śmiecenie i racjonalną gospodarkę odpadami. Akcja ukierunkowana była na sprzątanie okolicznych lasów, parków oraz terenów położonych przy zbiornikach wodnych. Ponadto porządkowano rowy i pobocza dróg, przystanki autobusowe i dworce kolejowe oraz tereny rzadko uczęszczane.

Tegoroczna akcja zakończyła się tradycyjnie pełnym sukcesem.  W kampanię zaangażowane były dzieci z Przedszkola Publicznego, uczniowie ze szkół podstawowych w Kowalewie Pomorskim, Pluskowęsach, Wielkiej Łące i Wielkim Rychnowie, młodzież z  Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy, ponadto Świetlica Socjoterapeutyczna, Warsztaty Terapii Zajęciowej a także Dzienny Dom Pobytu. W porządkowaniu terenów gminy uczestniczyli również mieszkańcy 7 sołectw, w tym: Elzanowo, Kiełpiny, Napole, Nowy Dwór, Piątkowo, Sierakowo, Wielka Łąka oraz Osiedle Jana Kochanowskiego. Do akcji przyłączyli się także pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Urzędu Miejskiego, firmy Conkret Z.R. Trejderowscy oraz Stowarzyszenie Działamy Razem.

W ramach kampanii, dzieci ze Szkół mogły uczestniczyć w programach edukacyjnych, zabawach, zajęciach ekologicznych, konkursach o tematyce ekologicznej, pogadankach na temat przeprowadzonej akcji, happeningach i piknikach. Podobnie jak w latach ubiegłych, za organizację i przebieg akcji odpowiedzialny był Sztab Koordynacyjny, którego zadaniem było rozpropagowanie kampanii, nadzór nad jej sprawnym przebiegiem oraz podsumowanie wyników.

Ogółem w tegorocznej akcji udział wzięło 1210 osób, a ilość odpadów zmieszanych, które wywieziono z terenu naszej gminy wyniosła 1 220 kg. Wywóz i utylizację nieczystości zebranych podczas kampanii zapewnił miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami przystąpili do akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2021" i wspólnie porządkowali tereny miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Myślę, więc nie śmiecę

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF