Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie

11 października 2021 |
Katarzyna Brzycka
Powiększ zdjęcie

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 16 września 2021 r. została podpisana umowa z Pollight Sp. z o.o, Al. J. Ch. Szucha 11B lok. H2, 00-580 Warszawa na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie" na łączną kwotę 1.024.590,00 zł brutto.

Projekt jest współfinansowany w wysokości 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowania strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
W ramach inwestycji zrealizowane zostaną :

  1. dostawa, montaż i wymiana 832 sztuk opraw oświetleniowych w technologii LED;
  2. wykonanie badań i pomiarów dla całego przedmiotu zamówienia w ramach audytu ex-post, który pozwoli m.in. na ustalenie ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) oraz szacunkowego rocznego spadku energii elektrycznej (tony równoważnika CO2);

Prace będą realizowane, przy współpracy Energa Oświetlenie, we wszystkich miejscowościach naszej gminy.

baner - fundusze UE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF