Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązki dla właścicieli i zarządców budynków

11 października 2021 |
Edyta Jasińska
Powiększ zdjęcie

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy.

Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej ( najszybszy i najwygodniejszy sposób) oraz w formie papierowej we właściwym Urzędzie ( zgodnie z lokalizacją budynku).

Przez złożone deklaracje zostaną zinwentaryzowane wszystkie źródła ciepła i spalania paliw na terenie gminy.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554 z późn. zm.).

Link do strony gdzie można złożyć deklaracje https://zone.gunb.gov.pl/

Załącznik :

  1. Deklaracja papierowa - budynki i lokalne mieszkalne
  2. Deklaracja papierowa – budynki i lokale niemieszkalne
  3. Klauzula informacyjna RODO
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF