Ruszył kolejny nabór innowatorów

15 października 2021 |
Katarzyna Szczutowska
Powiększ zdjęcie

Ogłoszona została IV tura naboru grantów do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych".

Inkubator to miejsce poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do Inkubatora poszukiwane są osoby, organizacje, instytucje i firmy, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, jest tu rozumiany bardzo szeroko. Obejmuje on w szczególności wyzwania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Innowatorom zapewnione zostanie wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe.

Formularz Karty Innowacji należy dostarczyć w wersji elektronicznej do 30 października 2021 r. do godziny 23:59 na adres innowacje@rops.poznan.pl. Przesłanie formularza jest niezbędnym warunkiem możliwości dalszego udziału w IV turze naboru.

Karta Innowacji – dla osób fizycznych i grup nieformalnych

Karta Innowacji – dla osób prawnych

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora i przejdą do kolejnego etapu naboru. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru włączenia społecznego. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 32 tys. zł.

Kto może wziąć udział w naborze?

Każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna,  którą cechuje motywacja do poszukiwania nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane wyżej wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup społecznych.

W przypadku pytań można się kontaktować z panią Magdaleną Szymańską, tel. 91/ 42 53 674, e-mail: rops.innowacje@wzp.pl.

Więcej informacji na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu https://www.rops.torun.pl/1410-ruszyl-kolejny-nabor-innowatorow

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF