Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko, gdy szkoła jest zamknięta

3 listopada 2021 |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Powiększ zdjęcie

Gdy szkoła, żłobek czy przedszkole jest zamknięte z powodu koronawirusa i zdrowe dziecko nie może do placówki uczęszczać, ubezpieczony rodzic może otrzymać zasiłek opiekuńczy. O zasiłek może również się ubiegać gdy dziecko zostało poddane kwarantannie lub izolacji.

Aby skorzystać z zasiłku opiekuńczego na zdrowe dziecko, ważne są trzy warunki: rodzic musi podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, dziecko nie może ukończyć 8 lat, a zamknięcie placówki jest nieprzewidziane, czyli rodzic dowiedział się o nim w terminie krótszym niż 7 dni przed jej zamknięciem. Ważne jest też to, że w domu nie ma innego opiekuna, który mógłby zająć się dzieckiem. Co ważne zasiłek opiekuńczy nie przysługuje w sytuacji gdy część uczniów (cześć klas) uczy się w sposób zdalny, a część stacjonarny i nie dochodzi do zamknięcia całej placówki – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Wysokość zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym zarówno obowiązkowym, jak i dobrowolnym bez okresu wyczekiwania. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą warunkiem posiadania prawa do zasiłku opiekuńczego jest terminowe opłacanie dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe i przerwanie działalności na czas sprawowania opieki. Zasiłek opiekuńczy za opiekę nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat przysługuje maksymalnie przez 60 dni w roku kalendarzowym.

Rodzic ma prawo również do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności opieki nad dzieckiem, które zostało poddane kwarantannie lub izolacji domowej. Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana  jak choroba dziecka. Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego zależy od wieku i niepełnosprawności dziecka. Zasiłek opiekuńczy można otrzymać maksymalnie przez:

  • 60 dni w roku kalendarzowym- jeśli opieki wymaga chore dziecko (także z niepełnosprawnością) w wieku do 14 lat,
  • 14 dni w roku kalendarzowym- jeśli opieki wymaga chore dziecko w wieku powyżej 14 lat,
  • 30 dni w roku kalendarzowym- jeśli opieki wymaga chore dziecko z niepełnosprawnością w wieku 14-18 lat.

Niezbędne dokumenty

  • wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A (Z-15A należy złożyć przy każdorazowym ubieganiu się o zasiłek opiekuńczy, z wyjątkiem przypadków nieprzerwanych okresów sprawowania opieki nad tym samym dzieckiem, jeżeli nie zmieniły się żadne okoliczności), dokument powinien być złożony w oryginale w placówce ZUS lub przesłany przez PUE wnioskodawcy,
  • oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły

Pracodawca/zleceniodawca, który nie wypłaca sam zasiłków, przekazuje do ZUS-U wraz z drukiem Z-3/Z-3a wniosek ubezpieczonego o zasiłek opiekuńczy Z-15A oraz oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły.  Osoba prowadząca działalność gospodarczą składa zaświadczenie na druku
Z-3b.

Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF