Zabezpiecz wodomierz przed mrozem

26 listopada 2021 |
Magdalena Radko
Powiększ zdjęcie

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i związanym z tym spadkiem temperatur przypominamy właścicielom i administratorom nieruchomości oraz przedsiębiorstwom i instytucjom na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie o:

  • odpowiednim zabezpieczeniu wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem (izolację cieplną należy wykonać w sposób umożliwiający odczyt wodomierza);
  • odwodnieniu i oczyszczeniu studzienek wodomierzowych oraz zaizolowaniu ich pokryw;
  • zabezpieczeniu przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Niewykonanie wymienionych zabezpieczeń może być przyczyną awarii i strat, których koszty poniosą odbiorcy wody.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF