UKS ORLIK po raz 4 uczestniczył Rządowym Programie ,,Klub”

1 grudnia 2021 |
Jolanta Zarembska
Powiększ zdjęcie

Uczniowski Klub Sportowy ,,Orlik " po raz 4 uczestniczył w Rządowym Programie ,,Klub" –edycja 2021 ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jego celem jest wsparcie małych i średnich klubów sportowych, gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty. Rządowy Program Klub jest elementem Rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Oferta resortu doskonale wpisała się w nasze zapotrzebowanie w tym zakresie. 

Logotyp i godło

Dzięki Rządowemu Programowi Klub możliwe było dotarcie z pomocą finansową do tysięcy lokalnych środowisk sportowych. Nasz klub spełnił wszystkie kryteria przyznawania i realizował je poprzez: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły, klubu i gminy, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego na terenie gminy, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego poza nim, organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.

Staraliśmy się spełnić powyższe cele poprzez prowadzenie zajęć sportowych . W zorganizowanych zajęciach wzięło udział 52 zawodników. Zajęcia odbywały się regularnie dla dwóch grup piłki ręcznej, jednej grupy piłki nożnej i sekcji pływackiej. Zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Orlik" z sekcji piłki ręcznej wakacje spędziły aktywnie na treningach przygotowujących do sezonu. Treningi odbywały się w lipcu i sierpniu. Kolejnym krokiem, który miał pomóc w dobrej formie, był wyjazd na obóz sportowy do Ustki w ostatnich dniach wakacji. Obóz sportowy zakończył się udziałem naszych dwóch drużyn rocznika 2007 i 2009 w Ogólnopolskim Bałtyckim Festiwalu Piłki Ręcznej w Ustce. Ponadto piłkarki ręczne brały udział w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej we Włocławku, Memoriału Grzegorz Morawskiego w Mławie i IX Pomorskim Festiwalu Piłki Ręcznej w Nowej Karczmie a także w rozrywkach ligi wojewódzkiej w piłce ręcznej organizowanej przez KPWZPR.

Pływacy podczas wakacji korzystali z zajęć na naszej pływalni. Efektem tego był ich udział w Gminnych Zawodach w Pływackich 20 października 2021 roku.

Przeprowadzone zostały również testy sprawnościowe wszystkich zawodników, a wyniki testów zostały wprowadzone do platformy Narodowej Bazy Talentów.

Zajęcia sportowe prowadzili trenerzy z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi, treningi były prowadzone w pełnowymiarowej hali sportowej w  Szkole Podstawowej  w Kowalewie Pomorskim  i obiektach sportowych  CRiS w Kowalewie Pomorskim. Środki finansowe z  Rządowego  Programu ,,Klub” –edycja 2021 zostały przeznaczone na wynagrodzenia szkoleniowców,  a także na dofinansowanie obozu sportowego dla zawodników UKS Orlik.

Program spełnił swoje cele. Uczestnicy zajęć sportowych nabyli wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość.  Program wsparł nasze działania w promowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży , a także przyczynił się do wzrostu poziomu sportowego naszych zawodników. Pomógł  w  rozwijaniu zainteresowań naszych wychowanków i wzmocnił działania profilaktyczne w przeciwdziałaniu wszelkiego rodzaju niekorzystnym zjawiskom społecznym (agresja, przemoc). Dzieci poprzez sport i rywalizację kształtowały prawidłowe cechy charakteru i zachowanie fair play.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF