Zmiana realizatora rządowego programu „Rodzina 500+”

3 stycznia 2022 |
Kamila Gajewska
Powiększ zdjęcie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 1 stycznia 2022 roku obsługą programu Rodzina 500+ zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski będzie można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:
• Platformę Usług Elektronicznych (PIJE) ZUS,
• bankowość elektroniczną,
• portal informacyjno — usługowy Emp@tia.

Od 1 stycznia 2022 roku ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, a wypłata odbywać się będzie jedynie bezgotówkowo, na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.
Od 1 lutego 2022 roku będzie można składać do ZUS wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres, który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 roku i potrwa do 31 maja 2023 roku.

Wypłaty świadczeń na wnioski złożone do 31 grudnia 2021 r. dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego nadal będą realizowane przez tut. Ośrodek do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli najpóźniej do końca maja 2022 roku.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF