Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022

11 stycznia 2022 |
Agnieszka Szafran
Powiększ zdjęcie

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022.

Logo

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" jest adresowany do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Celem Programu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia oraz dążenie do poprawy funkcjonowania ich w środowisku. Zakres usług asystencji osobistej ma być ściśle dostosowany do potrzeby danej osoby z niepełnosprawnością.
Do zadań asystenta należeć będzie m.in.: pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach np. na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i załatwianiu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu.
Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (70 godzin miesięcznie);
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (60 godzin miesięcznie);
 3. 360 godzin rocznie dla:
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (30 godzin miesięcznie)
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (30 godzin miesięcznie).

Źródłem finansowania Programu są środki z Funduszu Solidarnościowego, którego główną ideą jest m.in.: wsparcie osób niepełnosprawnych.

W ramach Programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji usług asystenta.

Edycja Programu obejmuje okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim na realizację Programu pozyskał środki finansowe na 2022 rok w wys. 364. 905,00 zł. Założono objęcie wsparciem 14 osób niepełnosprawnych ( w tym 12 osób dorosłych i 2 dzieci do 16 r.ż.) na łączną liczbę godz. 8400. W ramach realizacji W/wym Programu zaplanowano zatrudnienie 5 asystentów.

Osoby chętne do skorzystania z pomocy w ramach W/wym programu proszone są o kontakt z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim (liczy się kolejność zgłoszeń) pod numerami telefonów:

Sekretariat : 56 684 1130

Osoba odpowiedzialna - pracownik socjalny: Agnieszka Szafran tel. 785 649 393

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF