Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

11 stycznia 2022 |
Powiększ zdjęcie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022 informuje, iż przyznano środki finansowe na jego realizację w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Logo

Do zadań asystenta należeć będzie m.in.: pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach np. na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i załatwianiu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu. Zakres usług asystencji osobistej ma być ściśle dostosowany do potrzeby danej osoby z niepełnosprawnością.

Kwalifikacje osób świadczących pomoc w ramach usługi asystencji osobistej:

  1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
  2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
  3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych podjęciem pracy w ramach W/wym Programu (umowa zlecenie) o zgłaszanie się do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom. ul. Św. Mikołaja 5

kontakt : sekretariat: (56) 684-11-30

Osoba odpowiedzialna - pracownik socjalny: Agnieszka Szafran tel. 785 649 393

KIEROWNIK MGOPS
Zyta Szymańska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF