„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

11 stycznia 2022 |
Agnieszka Szafran
Powiększ zdjęcie

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz podniesienie swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Edycja Programu obejmuje okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Źródłem finansowania Programu są środki z Funduszu Solidarnościowego, którego główną ideą jest m.in.: wsparcie osób niepełnosprawnych.
W ramach Programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów jego realizacji.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim na realizację W/wym Programu pozyskał środki finansowe na 2022 rok w wys. 78 336,00 zł dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego, dla którego ustalony jest limit 240 godzin rocznie dla 1 osoby. W ramach Programu założono objęcie wsparciem 8 osób niepełnosprawnych (w tym 6 osób dorosłych i 2 dzieci).

Osoby chętne do skorzystania z pomocy w ramach W/wym programu proszone są o kontakt z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim (liczy się kolejność zgłoszeń) pod numerami telefonów:

Sekretariat : 56 684 1130

Osoba odpowiedzialna - pracownik socjalny: Agnieszka Szafran tel. 785 649 393

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF