Program „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022

11 stycznia 2022 |
Agnieszka Szafran
Powiększ zdjęcie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 informuje, iż przyznano środki finansowe na jego realizację w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Logo

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Kwalifikacje osób świadczących pomoc w ramach opieki wytchnieniowej:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka,
  2. osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych podjęciem pracy w ramach W/wym Programu (umowa zlecenie) o zgłaszanie się do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom. ul. Św. Mikołaja 5
kontakt : sekretariat: (56) 684-11-30

Osoba odpowiedzialna - pracownik socjalny: Agnieszka Szafran tel. 785 649 393

KIEROWNIK MGOPS
Zyta Szymańska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF