Kolejna kadencja w Polskim Związku Emerytów w Kowalewie Pomorskim

14 maja 2018 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

W kowalewskim oddziale Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odbyło się w dniu 11maja br. zebranie sprawozdawczo- wyborcze. Po 5 latach intensywnej pracy (2013-2017) zarząd poddał się szczegółowej ocenie swoich 200 członków, gdzie są nie tylko mieszkańcy gminy Kowalewo Pom., ale również z gminy Chełmża, Wąbrzeźno i Toruń.

Wśród zaproszonych gości przybyli: Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, oraz przedstawiciele toruńskiego okręgu Związku. Zebranie rozpoczął krótki, komediowy występ seniorki p. Marii Kuźniar, a później nadszedł czas na ciężką pracę.  

Sprawozdanie z działalności złożone przez przewodniczącą Marię Nowatkę wprowadziło w zdumienie zaproszonych gości. Mało kto przypuszczał, że tyle się działo. Zorganizowano łącznie 68 imprez, w których uczestniczyło 5,5tys. osób. Były to: spotkania towarzyskie  (Kolęda, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Dzień Matki, Światowy Dzień Inwalidy, zabawa karnawałowa, andrzejki, grille, spotkania opłatkowe), wycieczki i pielgrzymki jedno i kilkudniowe. Tylko do 20 z tych wydarzeń członkowie dokładali własne środki. Współpracując z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Świetlicą Socjoterapeutyczną seniorzy uczestniczyli w 3 edycjach unijnego projektu “Współpraca seniorów z młodzieżą”, gdzie pozyskano kwotę 9tys. zł. Współpraca z samorządem i Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury zaowocowała strojami dla Chóru Seniora o wartości 4,5tys.zł. Między przyjemnościami Zarząd dbał o swoich członków przygotowując paczki żywnościowe, a z okazji Bożego Narodzenia i Dnia Seniora słodkie upominki. Seniorzy włączają się w akcje humanitarne, m.in. w zbiórkę WOŚP czy pomoc pogorzelcom. W roku 2014 kowalewski Związek świętował 40-lecie funkcjonowania.      

Serdecznie dziękuję za współpracę zaproszonym gościom, dzięki czemu nasza działalność jest taka bogata. Dziękuję Burmistrzowi Miasta Andrzejowi Grabowskiemu za wsparcie, na które zawsze mogliśmy liczyć. Otrzymaliśmy w tym okresie od samorządu gminy środki finansowe w wysokości ponad 16tys.zł, corocznie talon na autobus na 200km oraz sfinansowanie corocznego grilla. Możemy korzystać z wspaniałych pomieszczeń Domu Kultury,  i pomocy pracowników oraz dyrektora placówki p. Barbary Niewidział, Dzięki kier. MGOPS p. Zycie Szymańskiej organizacja naszych spotkań była bogatsza kulinarnie, a nasi członkowie mogli podreperować swój budżet artykułami spożywczymi- wymieniała w swoim wystąpieniu przewodnicząca Maria Nowatka, a do podziękowań dołączyła kwiaty i okolicznościowe grawery.

O współpracy pomiędzy Związkiem, a samorządem mówiła również przedstawicielka Związku Okręgowego w Toruniu p. Maria Bołądź. Podkreślała, że nie wszędzie jest tak duża przychylność władz. Dziękowała nie tylko za wsparcie finansowe czy udostępnianie pomieszczeń, ale również za pomoc materialną członkom.

Gratuluję ustępującemu zarządowi tylu sukcesów, a nowemu życzę, aby było ich jeszcze więcej. Dziękuję za angażowanie się członków Związku w organizację Olimpiady Osób Niepełnosprawnych, umilanie nam Dożynek i festynów występami kabaretowymi, a przede wszystkim za troskę i opiekę nad seniorami. Cieszę się, że Związek nie tylko dba o rozrywkę, ale również organizuje pomoc żywnościową- podkreślał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wręczając Marii Nowatce list gratulacyjny i kwiaty, a skarbnikowi Teresie Kowalskiej i sekretarzowi Danucie Maciejewskiej najwyższe gminne wyróżnienie, czyli Akt Nadania Herbu. Przewodnicząca Nowatka ma takie odznaczenie.

Po udzielonym jednogłośnie ustępującemu zarządowi i komisji rewizyjnej absolutorium, również jednogłośnie i w głosowaniu jawnym ponownie powierzono funkcję dotychczasowo je sprawującym paniom: przewodnicząca Maria Nowatka, skarbnik Danuta Maciejewska, sekretarz Ewa Heldt, członkinie: Bożena Rudnicka i Lucyna Chmielewska, Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Wiesława Szczepanowska i Komisji Kultury Maria Kuźniar oraz Komisję Rewizyjną w składzie: przewodnicząca Krystyna Faluta i członek Urszula Szulczewska.  

Nowy-stary zarząd już przystąpił do organizacji Dnia Matki i Ojca oraz w okresie lipcowym dwóch wycieczek.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF