Nabór Członków Komisji Konkursowej

12 stycznia 2022 |
Ewa Dąbkowska
Powiększ zdjęcie

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r. w trybie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF