Rozbudowa PSZOK w Kowalewie Pomorskim rozpoczęta

18 maja 2018 |
Anna Dalke
Powiększ zdjęcie

Inwestycja pn. „Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim” jest realizowana w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018”

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2018.

Na realizację zadania przewidziane jest dofinansowanie (grant) z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 847840,00 zł.

Wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego –P.H.U. GRA-MAR Joanna Malinowska z Kowalewa Pomorskiego rozpoczął już prace. Zgodnie z umową zawartą w dn. 25 kwietnia 2018 r. mają one zostać zakończone do 16 sierpnia 2018 r.

Nad prawidłową realizacją robót, dozór sprawować będzie inspektor nadzoru wybrany przez Gminę Kowalewo Pomorskie na podstawie zapytania ofertowego – Obsługa Inwestycji w Budownictwie Sławomir Derenda z Bydgoszczy.

W ramach inwestycji planuje się m.in. budowę budynku socjalno-biurowego z pomieszczeniem edukacyjnym, utworzenie punktu „drugiego życia produktu”, punktu napraw, utwardzenie terenu kostką polbrukową,wyposażenie punktu w pojemniki i kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, zamontowanie wagi najazdowej, wykonanie 10 szt. tablic edukacyjnych, utworzenie terenów zielonych oraz ogrodzenie PSZOK.

Głównym celem realizacji projektu jest usprawnienie istniejącego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w szczególności poprzez kształtowanie postaw proekologicznych oraz stworzenie odpowiednich warunków do segregacji odpadów i ich ponownego wykorzystania.

 Plakat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF