ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

21 marca 2022 |
Izabela Wasilewska
Powiększ zdjęcie

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. 2022 poz. 605) osoby, które zapewniły mieszkanie uchodźcom mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 40 zł dziennie na każdą przyjętą osobę.

Świadczenie przyznawane jest na podstawie załączonego poniżej wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, jednak nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. Za zgodą wojewody, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy urzędu. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, pokój nr 11.

Osoba do kontaktu:  Wasilewska Izabela, tel. 56 475 65 11

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF