Historia budowy urzędu

24 marca 2015 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

O potrzebie wybudowania nowego budynku urzędu nikogo nie trzeba przekonywać. Obecnie samorząd funkcjonuje w trzech małych budynkach (ul. Plac Wolności 1, Plac Wolności 3 i Św. Mikołaja 5). W budynku przy Plac Wolności 3 mieści się również Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej, Świetlica Socjoterapeutyczna i punkt do walki z uzależnieniami. Każdemu z nich jest ciasno. Budynki są bardzo niefunkcjonalne dla interesantów, którzy muszą biegać pomiędzy budynkami. Żaden nie jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych- brak możliwości zamontowania wind, wąskie drzwi, strome schody. Za zgodą konserwatora zainstalowano domofon, na którego dźwięk to pracownik wychodzi do osoby niepełnosprawnej i albo rozmawiają na dworze, albo organizowana jest grupa osób, która wniesie interesanta na wózku do holu. Jest to bardzo niekomfortowa, a niektórzy nawet twierdzili, że uwłaczająca sytuacja dla petenta, lecz niestety od nas niezależna.

Przy budynkach nie ma również parkingów, a sam dojazd jest utrudniony z powodu ruchliwej drogi krajowej. W biurach pracuje po 3-5 urzędników, którzy jednocześnie obsługując interesantów nie mają możliwości zapewnienia im komfortu rozmowy i przestrzegania zasad ochrony danych osobowych. Jest ciasno, brak miejsca na stworzenie poczekalni, czy toalety dla interesantów. Poważnym utrudnieniem, a nawet barierą jest nadzór konserwatorski nad dwójką z tych budynków. Wszystkie prace remontowe (malowanie, wymiana okna, poprawa dachu), modernizacja sieci telefonicznej czy informatycznej wymaga specjalistycznych uzgodnień i dodatkowych nakładów. Ułożenie światłowodu, który połączyłby wszystkie obiekty i zmniejszył koszty codziennego funkcjonowania jest nieopłacalne. Opłaty za lokalizację kabla w pasie drogi krajowej są zbyt duże.

Budynek zdjęcie Budynek zdjęcie

ROK 2011

Do prac nad budową nowego budynku urzędu samorząd gminy przystąpił w XII 2011r. ogłaszając publiczne konsultacje dla społeczeństwa. Każdy mógł zgłosić propozycję lokalizacji budynku.

Szeroko pisały o tym lokalne media

ROK 2012

Wpłynęło kilkanaście propozycji lokalizacji. Mieszkańcy widzieliby urząd nie tylko na terenie samego miasta, ale również w przylegających wsiach. Propozycje składali nam radni, sami właściciel wytypowanych gruntów jak i osoby postronne, które nie wiedziały jaka jest osobowość prawna wskazanego miejsca. W lipcu wyłoniono w przetargu Konsorcjum- firmę Maciejko z Wrocławia, która wykonała koncepcję oraz program funkcjonalno- użytkowy budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Po pierwszej weryfikacji firmie wskazano 5 propozycji lokalizacji jakie przekazali nam mieszkańcy:

  • obszar po byłym młynie
  • obszar starego boiska przy ul. Św. Mikołaja,
  • obszar (zieleniec) w małym parku wzdłuż ul. Fosa Jagiellońska,
  • obszar przy ul. Strażackiej
  • obszar przy ul. Chopina

Wywiązując się z zapisów umowy firma oceniła każde ze wskazanych miejsc pod względem funkcjonowania dla interesantów oraz ekonomii. Z analizy porównawczej powstał ranking, który bezapelacyjne wygrała lokalizacja przy ul. Strażackiej.

ROK 2013

Na podstawie otrzymanego programu funkcjonalno- użytkowego ogłoszono przetarg i wyłoniono projektanta na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku urzędu. W dniu 25 sierpnia firma ABK Projekt z Zielonej Góry przekazała nam pełną dokumentację. W XII samorząd uzyskał pozwolenie na budowę nowego obiektu.

ROK 2014

Przed przystąpieniem do budowy nowego budynku samorząd zaplanował zmianę lokalizacji istniejącego w tym miejscu targowiska. Mając na uwadze tradycje kowalewiaków podjęto decyzję, że powinno się ono nadal znajdować przy ul. Strażackiej. Po ogłoszeniu przetargu nowy projektant zlokalizował Mały Rynek na obrzeżach działki gminnej przy tej ulicy. W tym samym czasie pojawiała się możliwość sięgnięcia po środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na modernizację tego obiektu. Samorząd złożył wniosek i jaki jeden z nielicznych otrzymał dofinansowanie. Natychmiast przystąpiono do prac nad przeniesieniem. Zgodnie z umową na dofinansowanie nowe targowisko musi powstać do VI 2015r.

ROK 2015.

Prace nad budową nowego targowiska trwają. Kłopoty ze stabilizacją gruntu pod powstającym obok planowanego urzędu targowiskiem wzbudziły większe zainteresowanie lokalizacją nowego budynku urzędu.

Samorząd gminy wystąpił w styczniu z zapytaniem do projektanta- firmy ABK Projekt, która zaprojektowała budynek urzędu przy ul. Strażackiej. Firma ta jest również projektantem budowanego obok targowiska. Przedstawiliśmy nasze obawy z przyjętymi przez nich rozwiązaniami konstrukcyjnymi mając na uwadze problemy ze stabilizacją gruntu na sąsiedniej działce.

Otrzymaliśmy wyczerpującą odpowiedz, którą zamieszczamy tutaj .

O wszystkich etapach prac nad budową nowego obiektu będziemy Państwa informować na bieżąco

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF